Matematikk

Læreplan

Lærebok

Regning som basisferdighet

Nasjonale prøver

Fagressurser

Gjennomgang på video

Programmer

GeoGebra

Vi bruker programmet GeoGebra som graftegner. GeoGebra har også geometri-funksjoner.

GeoGebra kan lastes ned gratis til PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett.

GeoGebra for mobiltelefoner og nettbrett

Personlig økonomi

Se egen underside