Lærebok-sider

Oppgaver og ressurser til lærebøkene:

Grip portal
Håndbok i grammatikk og språkbruk
Klart det!
Med tusen ord
Mer norsk
Norsk grammatikk - norsk som andrespråk
Norsk nå!
Norsk på 1-2-3
Norsk start
Ny i Norge
Praktisk norsk

Krever innlogging: Til disse sidene må du ha brukernavn og passord.
Klassene som bruker læreboken får passord av læreren. God i norsk tilbyr gratis registrering.

Bli klar til norskprøven
Elevkanalen (TV2 skole)
Hei! Norsk for voksne innvandrere
God i norsk 1
God i norsk 2
God i norsk 3
I arbeidslivet
Min vei
Norsklab - øv til norskprøven
På nivå

Lære norsk: gratis ressurser

Ordbøker

Voksenopplæringen

HK-dir

Norskprøven

Samfunnskunnskap