Samfunnsfag

Læreplan

Læreverk og nettressurser

Geografi

Kart

Fakta om land

Samfunnskunnskap 

Den norske staten

Politiske partier på Stortinget