Offentlig informasjon

Offentlig informasjon

 • Ny i Norge
  Samleside for informasjon fra offentlige etater, spesielt tilpasset familie- og arbeidsinnvandrere

 • Norge.no
  Veiviser for offentlige tjenester

 • NAV
  Arbeids- og velferdsforvaltningen

 • UDI
  Nettsiden til utlendingsforvaltningen

 • IMDi
  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er blant annet ansvarlige for å følge opp Introduksjonsloven

 • HK-dir
  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Kompetanse Norge er nå en del av HK-dir.

 • Skatteetaten
  Informasjon om skatt, selvangivelse og folkeregisteret

 • Statens vegvesen
  Etat med ansvar for veier og trafikk, førerkort og registrering av kjøretøy.